top of page

Zmieniające się role i oczekiwania w rodzinach wielopokoleniowych.Rodziny wielopokoleniowe, czyli te, w których żyją razem członkowie różnych pokoleń, od zawsze były częścią naszego społeczeństwa. Jednak wraz z upływem czasu, dynamiczne zmiany społeczne, ekonomiczne i kulturowe doszczętnie przekształciły rolę i oczekiwania w takich rodzinach.


Tradycyjnie, rodziny wielopokoleniowe miały wyraźny podział obowiązków i ról. Starsze pokolenia, takie jak dziadkowie czy pradziadkowie, pełnili rolę opiekunów i mędrców rodziny. Młodsze pokolenia zaś, takie jak dzieci i wnuki, były odpowiedzialne głównie za naukę i posłuszeństwo. Taka struktura rodzinna opierała się na hierarchii i poszanowaniu starszych członków rodziny.


Jednak dzisiaj, w wyniku szybkiego rozwoju technologicznego i coraz większych możliwości edukacyjnych, role i oczekiwania w rodzinach wielopokoleniowych uległy znaczącemu przewartościowaniu. Wielu seniorów chętnie poszerza swoje horyzonty, korzystając z nowoczesnych narzędzi, takich jak smartfony czy media społecznościowe.

Często to oni są nauczycielami dla młodszych członków rodziny, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu nowych technologii.


Współczesne rodziny wielopokoleniowe charakteryzują się również większą równością i współpracą między różnymi pokoleniami. Dziadkowie często angażują się w wychowanie swoich wnuków i pomagają w codziennych obowiązkach domowych.

Działania te odciążają rodziców i umożliwiają im bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. W ten sposób tradycyjna rola starszych członków rodziny jako opiekunów, jednak teraz jest ona bardziej ukierunkowana na wsparcie i wzmacnianie rodzinnej więzi.


Oczekiwania wobec różnych pokoleń zmieniły się. Młodsi członkowie rodziny często wychowani są przez rodziców, którzy sami praktykowali większą swobodę i autonomię w swoim dzieciństwie.

To sprawia, że mają oni wyższe oczekiwania wobec swoich rodziców i dziadków. Chcą, aby ich rodzice i dziadkowie byli dla nich nie tylko bliskimi, ale także inspiracją, mentorem i wsparciem w realizacji własnych marzeń i celów.


Zmienne role i oczekiwania w rodzinach wielopokoleniowych nie tylko przyczyniają się do integracji pokoleń, ale także pobudzają wzajemne uczenie się i rozwój. Wielopokoleniowe połączenie mądrości i doświadczenia seniorów z energią i nowatorskimi pomysłami młodszych członków rodziny przyczynia się do twórczej i dynamicznej atmosfery w domu.


Podsumowując, zmieniające się role i oczekiwania w rodzinach wielopokoleniowych stanowią wyzwanie, ale również szansę. Równość, współpraca i otwartość na nowe możliwości kreują harmonijną przestrzeń dla różnych pokoleń do wzajemnego wsparcia, uczenia się i wzrastania.


Niezależnie od wieku, każdy członek rodziny może odegrać ważną rolę i mieć wpływ na życie innych członków rodziny.


A Waszych rodzinach jak jest ?


W kontakcie,

Karolina Korona-Szatkowska

Korona Centrum

9 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page